Members

Dom Polski Society Board:

 • Krzysztof Lichon - Chairman;
 • Alex Kaminski - Secretary;
 • Krystyna Kubiak - Treasurer;
 • Adam Skuza - member;
 • Andrzej Strzelecki- member;
 • Jacek Szocinski - member;
 • Wanda Koplin - member.
Dom Polski Arts Club Inc:
 • Krzysztof Lichon - Chairman;
 • Alex Kaminski - Secretary;
 • Krystyna Kubiak - Treasurer;
 • Andrzej Strzelecki- member;
 • Wanda Koplin - member;
 • Krys Maxfield - member;
 • Bola Szen - member;
 • Krzysztof Dmochowski- member.