Members

Dom Polski Society Board:

 • Krzysztof Lichon – Chairman;
 • Alex Kaminski – Secretary;
 • Krystyna Kubiak – Treasurer;
 • Adam Skuza – member;
 • Andrzej Strzelecki- member;
 • Wanda Koplin – member.

Dom Polski Arts Club Inc:

 • Krzysztof Lichon – Chairman;
 • Alex Kaminski – Secretary;
 • Krystyna Kubiak – Treasurer;
 • Andrzej Strzelecki- member;
 • Wanda Koplin – member;
 • Krys Maxfield – member;
 • Bola Szen – member;
 • Krzysztof Dmochowski- member.